LAJMERIM-Aplikim për bursë studenti

Të nderuar bashkatdhetar,

Në kuadrin e festimeve për 102 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Shoqata “Bijtë e Shqipes” ofron dy çmime, secili nga 500 dollarë, për dy student.  Shuma është vënë në dispozicion nga anëtarë të komunitetit shqiptar në Filadelfia.   Aplikimi dhe kriteret që duhet të plotësoni do i gjeni në vazhdim si dhe në faqen tonë ne FB.

Aplikimet pranohen deri në datën 25 Nëntor 2014.

Çmimet për fituesit do të shpërndahen më 29 Nëntor 2014.

Emrat e dhuruesve të bursave do të publikohen së shpejti në Web-sitin e shoqatës dhe në faqen tonë në FB.

Të gjithë bashkatdhetarët që dëshirojnë të përfshihen e te kontribuojnë në programin e bursave për studentët shqiptarë mund të na kontaktojnë për më shumë informacion.

Këshilli Drejtues i Shoqatës   Filadelfia, 3 Nëntor 2014

Kriteret per aplikim

• Aplikanti duhet te jete me origjin Shqiptare.
• Duhet te jete full time ose part time ne nje universitet ose kolegj ne vitin shkollor 2014-2015
. • Duhet te shpenzoj 15-20 ore ne vit pune vullnetare  tek Shoqata: “Bijte e Shqipes”.
• Prioritet do t’ju jepet me shume anetareve te Shoqates “Bijte e Shqipes” apo pjesetareve te familjes se tyre. Dokumentat e nevojshme
• Aplikimi per bursen.
• Nje kopje zyrtare e vulosur e notave.
• Dy letra rekomandimi nga persona te ndyshem qe e njohin aplikantin per nje vit ose me shume.
• Nje nga keto rekomandime duhet te jete i shkrojtur nga nje pedagog i shkolles ku ju vazhdoni.
• Nje shkrim personal, ku te shpjegoni se cfare jane arritjet tuaja,  dhe cfare shpresoni te arrini ne fushen e studimit tuaj, (jo me shume se nje faqe).
• Aplikimet e vonuara pas dates 25 Nëntor 2014, nuk do te konsideren te vlefshme

Shoqata:”Bijte e Shqipes” Fondacioni i Edukimit  ADRESA: 5043 Torresdale Ave. Philadelphia PA 19124

 

Aplikimi Per Burse

Emri: __________________________________  Mbiemri: _____________________________________

Adresa Postare:_______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Nr i Telefonit: ____________________________ Nr i Faksit: ____________________________________

Adresa e Postes Elektronike:______________________________________________________________

Data e Lindjes: ________________________________ Vendi i Lindjes:____________________________

Sa pjestare ka familja duke perfshire veten tuaj?______________________________________________

Sa jane te ardhurat mujore te familjes?____________________________________________________

Jeni ju, ose ndonje nga pjestaret e familjes  tuaj antare te Shoqates , “Bijte e Shqipes”? _____________

Si degjuat per bursen qe jep shoqata “Bijte e Shqipes”? ________________________________________

 

Informacioni per Shkollen

Shkolla/Universiteti qe vazhdoni; _________________________________________________________

Qyteti,Shteti: _________________________________________________________________________

Shkolla/Universiteti i meparshem: ________________________________________________________

Qyteti, Shteti: _________________________________________________________________________

Diploma/Fusha e studimit: ______________________________________________________________

Qyteti, Shteti: _________________________________________________________________________

Shkolla e Mesme: ______________________________________________________________________

Qyteti, Shteti: _________________________________________________________________________

Ne cilin vit jeni student, (studente)? Vitin e pare, te dyte, te trete? ______________________________

Data e mbarimit te programit: ___________________________________________________________