ANALIZOHET PUNA NJE VJEÇARE E SHOQATES

30 mars 2003 – Bëhet mbledhja e përgjithëshme e shoqatës.
Në këtë mbledhje përveç anëtarëve të shoqatës mernin pjesë edhe simpatizantë të sajë, një pjesë e të cilëve u bënë edhe anëtar të rinj të shoqatës.

Mbledhja e përgjithëshme si organi më i lartë i shoqatës, vendosi që të zgjidhet këshilli drejtues i shoqatës prej 7 vetash. Me votim të fshehtë, mbledhja zgjodhi këshillin drejtues, i cili nga ana e vet zgjodhi kryetar shqiptaro-amerikanin, z. George Ziu, zv/kryetar z. Llazar Vero dhe sekretar z. Vlashi Fili.

Këto ishin zgjedhjet e para tw shoqatws pas krijimit tw saj dhe kwshilli drejtues i zgjedhur pwrbwhet nga:
1 – George Ziu……………………Kryetar
2 – Llazar Vero…………………..Zv/Kryetar
3 – Vlashi Fili…………………..Sekretar
4 – Sotiraq Pema………………….Anëtar
5 – Elvira Budo…………………..Anëtar
6 – Laureta Petoshati……………..Anëtar
7 – Fatos Gjakova…………………Anëtar
Po ashtu në mbledhje u diskutua dhe u shkëmbyen mendime për problemet që kanë të bëjnë me përmirësimin e punës së shoqatës.