SHOQATA “BIJTE E SHQIPES” MIRATOHET NGA SHTETI

Prej formimit të shoqatës dhe deri në muajin Tetor 2002, bordi drejtues punoi kryesisht për të marë miratimin dhe aprovimin e shoqatës nga shteti i Pennsylvania-s.
Në muajin Nëntor 2002 bordi drejtues mori njoftimin e shtetit për njohjen e shoqatës. Dokumenti zyrtar i njohjes së shoqatës ka këto të dhëna:
– Institucioni i njohjes ………….. Departamenti i Shtetit të Pennsylvania-s
– Data …………………………………25 tetor 2002 Ora – 2.12 P.M.
– Numuri i egzistencës ………….. 3.096.396
– Numuri i mikrofilmit ……………… 2.002.091
Pra shoqata nisi jetën e saj edhe ligjërisht. Tashmë në historikun e shoqatës “BIJTË E SHQIPES” shënohen dy data të rëndësishme:
24 Shkurt 2002 – Data e krijimit të shoqatës.
25 Tetor 2002 – Data e njohjes së shoqatës nga shteti.